spot_img

‘Controle polisvoorwaarden zorgverzekering bespaart ellende’

Het einde van het jaar nadert en dat bekent dat men weer van zorgverzekeraar mag wisselen. Voor 31 december moet de huidige zorgverzekeraar zijn opgezegd en uiterlijk 31 januari 2021 moet een nieuwe verzekeraar zijn gekozen. De aanbiedingen van de zorgverzekeraars zijn dan ook heel verleidelijk om op in te gaan. Echter, een overhaaste beslissing kan voor u, maar ook zeker in de apotheek voor problemen zorgen, waarschuwt apotheker Nancy Valentin-Ong.

Rechts op de foto Apotheker Nancy Valentin-Ong

Ieder jaar kunnen er nuance verschillen tussen de verschillende aanbieders zijn. Goed om te weten is dat er eigenlijk rond de tien verschillende zorgverzekeraars in Nederland zijn. Deze tien zijn: DSW, CZ, Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, ONVZ, Zorg en Zekerheid, Caresq, ASR en Eno. Elke zorgverzekeraar kan wel meerdere labels voeren. Zo is de HEMA zorgverzekering van Menzis, valt FBTO onder Zilveren Kruis en is OHRA onderdeel van CZ. Nancy Valentin is apotheker in De Lier en kent de problemen die zouden kunnen ontstaan bij een te overhaaste stap: “Met het veranderen van de premie, kunnen ook de voorwaarden veranderen. Helaas merken wij dat men zich vaak richt tot alleen de maandelijkse kosten en wordt er een overstap gemaakt waar men spijt van krijgt. Zo was er een dame in ons dorp die jarenlang bij DSW zat maar zich liet verleiden tot een lagere premie bij een andere verzekeraar. Ze had echter niet gelezen dat het geneesmiddelbeleid van de nieuwe verzekeraar anders was, namelijk, dat de zorgverzekeraar bepaalt welk merk van haar geneesmiddelen zij moest gaan gebruiken. Hierdoor moest ze in januari overstappen op andere merken. Aan de balie in de apotheek werd hierover een fikse discussie gevoerd, wat erg vervelend was voor zowel de cliënt als de apothekersassistente. Maar in feite had mevrouw zelf de voorwaarden geaccepteerd toen zij het contract met de nieuwe zorgverzekeraar afsloot. Niet alle verzekeraars hebben hetzelfde vergoedingsbeleid. Een aantal zorgverzekeraars hanteert een beleid wat ons in staat stelt merkenwissel te voorkomen, mits natuurlijk alles normaal leverbaar is”.

Vergoeding hulpmiddelen
“Nog veel schrijnender was de situatie van een cliënt met een budgetpolis die een verzekeraar had gekozen zonder vrije zorgkeuze. Dat betekent dat de zorgverzekeraar bepaalt in welk ziekenhuis de cliënt behandeld mag worden. De cliënt werd in Midden-Nederland behandeld, maar zijn partner had geen auto tot haar beschikking. Het werd dus erg lastig om haar zieke man te bezoeken. Natuurlijk hadden ze er ook voor kunnen kiezen dichterbij behandeld te worden, maar dan zouden de kosten niet volledig vergoed worden”, aldus Nancy, die ook dringend aandacht vraagt voor de vergoeding van hulpmiddelen zoals incontinentiemateriaal, katheters, chronische wondverzorging en teststrips bij diabetes: “Steeds meer verzekeraars kiezen er voor om de hulpmiddelen niet meer vanuit de lokale apotheek te vergoeden. De hulpmiddelen dienen dan bij grote landelijke leveranciers te worden besteld. Voor wat betreft incontinentiemateriaal zien we dat bijna alle verzekeraars werken met een dagtarief. De cliënt krijgt dan een dag budget waarvoor incontinentiemateriaal afgeleverd mag worden. Dit dagtarief wordt jaarlijks steeds lager, waardoor u steeds beperkter wordt in uw opties. Er dient dan een keuze gemaakt te worden tussen dure artikelen in kleinere hoeveelheden, of minder dure artikelen die in grotere hoeveelheden afgeleverd kunnen worden. Een enkele zorgverzekeraar werkt niet met een dergelijk dagtarief maar vergoedt een maximale hoeveelheid per kwartaal. De ervaring leert dat dit aantal voor de meeste mensen de lading dekt”.

Voor het blok
Nancy en haar collega’s worden soms ook voor het blok gezet omdat er bijvoorbeeld met spoed een katheter nodig is: “Als de cliënt verzekerd is bij een zorgverzekeraar van wie wij die katheter niet mogen leveren, dan kunnen wij in die situatie niets doen. De cliënt zal dan zelf actie moeten ondernemen en moet dan contact opnemen met een landelijke leverancier. Deze zal het dezelfde dag nog leveren, maar dat kan wel een paar uur duren. Die tijd is er niet altijd. Als wij het dan toch moeten leveren, dan komen de kosten van de katheter ten laste van de cliënt want wij mogen niks declareren. Kortom, voordat men besluit over te stappen van zorgverzekeraar loont het zeker de moeite om de polisvoorwaarden goed door te nemen. Dat bespaart een hoop ellende”, aldus Nancy, die de volgende aandachtspunten op een rijtje zet: “Wat is het geneesmiddelenbeleid, bij welke ziekenhuis kan ik terecht en mag ik de medicijnen en hulpmiddelen bij de lokale apotheek afnemen. Nog niet met alle zorgverzekeraars is op het moment van schrijven het contract rond. Mocht men vragen hebben over het geneesmiddelen/of hulpmiddelbeleid van een mogelijk ‘nieuwe’ zorgverzekeraar, neem dan in december contact met ons op”.

Voor meer info: (0175) 514 411 / info@apotheekdelier.nl

Advertentie

spot_img