spot_img

Veel Westlandse steun in coronatijd

De coronacrisis roept nog altijd veel vragen op. En vraagt nog meer om duidelijke antwoorden. Gelukkig vinden de inwoners van Westland vaak de weg voor de juiste hulp. Ook in Westland merken ze het direct. Na de coronapersconferentie van het kabinet kan je de telefoontjes verwachten. Iedereen wil weten wat de gevolgen zijn van de nieuwe maatregelen voor de persoonlijke situatie. Waar kunt u zoal terecht?

Financiële en praktische steun
In het begin van de crisis hadden vooral de financiële vragen van ondernemers voor het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Westland de overhand.
Supervisor Inge van Dijk: “Het ging hierbij voornamelijk om vragen voor financiële ondersteuning. Ondernemers die hun zaak moesten sluiten en gebruik wilden maken van de overgangsregeling. Maar ook mensen met een minimum inkomen die extra ondersteuning nodig hebben. Inwoners hebben behoefte aan duidelijkheid. En zien met alle regels vaak door de bomen het bos niet meer.” De vraag naar duidelijkheid zit hem nu vooral ook in de persoonlijke situatie. Van Dijk: “Hoe moet dat nu met de thuiszorg voor mijn moeder. En hoeveel mensen mogen er nu op de begrafenis van mijn vader komen?”

Sociale hulpvragen
Voor problemen binnen het gezin of persoonlijke hulp is er het Sociaal Kernteam Westland. Via de gemeente, Vitis Welzijn en scholen komen Westlanders hier met zeer diverse vragen terecht. Teammanager Jan-Jaap Boerman: “Na de eerste coronagolf zagen we een tijdelijke daling van de vraag. Wellicht omdat scholen en Buurt Informatiepunten de deuren tijdelijk hadden gesloten. Intussen weet men ons weer goed te vinden. De behoefte aan ondersteuning is door corona heel divers. Waar de één het fijn vindt dat
er even geen drukte is met afspraken en sportclubs, mist de ander het contact.” Voor onze cliënten is de ‘zorgregisseur’ het vaste aanspreekpunt en de spin in het web van de andere hulpverleners zoals een juf, een schuldhulpverlener of een huisarts. Samen
met de cliënt kijken we wat het beste helpt.”

Nieuwe diensten
Op de gevolgen van de lockdown speelde Vitis Welzijn direct in met een andere manier van dienstverlening. Het sociale contact – de rode draad in het werk van de Westlandse welzijnsorganisatie – kreeg vaak een andere invulling. Teamcoördinator Rachel van der Kaaij: “Veel activiteiten zijn stopgezet. Daardoor nam de behoefte aan persoonlijk contact juist toe. Met het sluiten van de Buurt Informatiepunten kregen we bijvoorbeeld meer vragen over financiën, maar ook over het doen van boodschappen.”

“De afgelopen periode hebben we gelukkig veel alternatieven kunnen aanbieden. Denk aan een digitale formulierenbrigade, bezoek op de stoep. Of www.westlandvoorelkaar.nl, de verzamelplaats voor vraag en aanbod met een speciaal gedeelte voor coronahulp en natuurlijk de Belmaatjes. Zo kwam er op een prettige en veilige manier nieuw contact, waarbij iemand zelfs aangaf soms dagen haar stem niet te gebruiken. Ze vond het zo fijn om iets te horen van iemand…”.

Het begin van de crisis leidde door sluiting van veel zaken tot isolement. Nu lijkt dit wat minder. “De verpleeghuizen zijn nu bijvoorbeeld open, er is minder angstvoor het virus. Inwoners hebben ook meer alternatieven gevonden. Zo is er minder vraag naar boodschappenhulp. En zien we dat mensen meer en vaker gebruik maken van onze online diensten. Onze vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol. Het is mooi om te zien dat Westlanders zich nog meer bewust zijn van het belang van hun inzet.”

Vragen? Stel ze!
Ongetwijfeld heeft u ook de nodige vragen in deze vreemde tijd. Stel ze vooral. Kijk voor meer informatie over mogelijkheden en contactinformatie op:
• Gemeente Westland: kijk voor informatie over hulp bij corona op
www.gemeentewestland.nl/coronavirus/hulpinfomatie
• SKT Westland: Wat kan het Sociaal Kernteam voor u betekenen? www.sktwestland.nl
Vitis Welzijn: Bezoek voor actuele dienstverlening de website: www.vitiswelzijn.nl

Advertentie

spot_img