spot_img

Nieuw woonzorgcentrum op Naaldhorstterrein in Naaldwijk

In mei 2019 is er een eerste belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van het Naaldhorsterrein aan de Middel Broekweg in Naaldwijk. Gemeente Westland en Pieter van Foreest hebben samen een intentieverklaring getekend rondom de herontwikkeling van het Naaldhorstterrein. Een uitgebreid en complex project, waarbij verschillende partijen betrokken zijn.

Aansluitend aan de ondertekening is er direct een haalbaarheidsonderzoek gestart om te onderzoeken of de realisatie van een samenhangend woon-, welzijn- en zorgaanbod op het Naaldhorstterrein en de twee aansluitende percelen aan de zuidoostzijde haalbaar is. Het totale project is een groot en bovendien ingewikkeld project. Dat vraagt de nodige aandacht en tijd. Hierbij gaat het niet alleen om de realisatie van de nieuwe woonzorglocatie en de sloop van de oude Naaldhorst, maar ook om de ruimtelijke ontwikkelopgave van het
betreffende gebied. Een leefomgeving die inspeelt op een voortdurend veranderend maatschappelijk klimaat.

Herontwikkeling in twee fases
Diny de Bresser, voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Foreest: “We realiseren ons dat de behoefte aan het vergroten van het aantal verpleeghuisplaatsen in het Westland groot is. We hebben zeker niet stilgezeten. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek is gekeken of het mogelijk was om binnen het bestemmingsplan de herontwikkeling in twee fases op te delen. De eerste fase: de voorbereiding en realisatie van de gewenste woonzorglocatie door Pieter van Foreest, de fase daarna de verdere herontwikkeling van het betreffende gebied.”

Voorlopig ontwerp woonzorglocatie
“Het haalbaarheidsonderzoek voor de gewenste woonzorglocatie van Pieter van Foreest (fase 1) is door Pieter van Foreest positief afgerond,” zegt De Bresser. “We zijn inmiddels gestart met het voorlopig ontwerp van de
woonzorglocatie met 120 plaatsen. Voor de realisatie van een nieuwbouwproject is dit een belangrijke volgende stap om te zorgen dat de uiteindelijke ‘bouw’ van een locatie zo soepel mogelijk verloopt. Binnen de voorlopige ontwerpfase wordt ook gekeken naar de logistiek en de parkeerplaatsen bij het gebouw. Daarin werken de gemeente Westland en Pieter van Foreest intensief samen. Allemaal belangrijke voorbereidende stappen die wellicht voor de buitenwereld niet altijd even zichtbaar zijn.”

Woonzorglocatie voor kwetsbare ouderen “Die stappen worden nu gezet. Bij de bouw van een verpleeghuis heb je te maken met een enorme complexiteit aan functies binnen één gebouw en dien je aan meer eisen in wet- en regelgeving te voldoen dan bij een regulier gebouw. Het is een ‘thuis’ voor de meest kwetsbare ouderen onder ons met een grote en vaak complexe zorgvraag. Het gebouw dient passend te zijn voor deze ouderen en ook voor medewerkers om er de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Ook wordt binnen fase 1 het ontmoetingscentrum gerealiseerd in
de plint op de begane grond van de woonzorglocatie. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de toekomstige huisvesting van Pieters Behandel Praktijk en de Thuiszorgwinkel,” aldus De Bresser, die verwacht de bouwvergunning van fase 1 in 2021 te kunnen aanvragen.

Meer informatie
Op onze website www.pietervanforeest.nl houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de nieuwbouw fase 1 op het Naaldhorstterrein in Naaldwijk.

Advertentie

spot_img