spot_img

Heeft uw kind een beperking? Denk na over uw testament

U heeft een kind met een beperking. Als u niets regelt, dan krijgt uw kind na uw overlijden zijn of haar wettelijk erfdeel. Vaak kan uw kind dit niet beheren. Mocht uw kind overlijden, dan gaat zijn of haar erfenis naar eventuele broers of zussen. Zij betalen hier dan 30 tot 40 procent erfbelasting over.

Niets regelen is geen optie. Daarom adviseer ik u om een testament te maken. Dit heeft voordelen voor uw situatie. Wat regelt u in het testament?

 1. Bepaal de grootte van het erfdeel voor uw kind.
  Is het van belang dat uw kind met beperking een ‘normaal’ erfdeel krijgt, of is een kleiner erfdeel voldoende? Het kan dat uw kind met een beperking een kleiner bedrag wordt nagelaten.
  De legitieme portie van uw kind is de ondergrens. Dit is de helft van een normaal erfdeel.
 2. Richt een fonds op.
  Erven de broers en zussen van uw kind met beperking? Zorg dan dat zij erfbelasting besparen. Dit kan door het instellen van een Fonds ten behoeve van uw kind met een beperking. U bepaalt dat uw erfenis na het overlijden van uw kind uitgekeerd moet worden aan de andere kinderen. Zij moeten dat deel storten in een Fonds ten behoeve van uw kind met een beperking. De andere kinderen worden op dat moment dan geacht van u te erven, ook al is het vermogen bestemd voor uw kind met een beperking. De erfbelasting is dan maximaal 20% en niet 40%.
 3. Regel het goed voor uw kinderen.
  De vervolgregeling is dat uw kind met een beperking het vruchtgebruik krijgt van het Fonds. Dit betekent: het geld komt op naam van de andere kinderen, maar is alleen beschikbaar voor uw kind met beperking. Over het vruchtgebruik is wel erfbelasting verschuldigd. Daar zit dus niet direct voordeel. Maar na het overlijden van uw kind vervalt het vruchtgebruik en hoeven de broers en zussen geen erfbelasting over het vrijgevallen deel te betalen. Dit levert hun een voordeel op.

Wilt u weten of een fonds ook past in uw situatie of wilt u een testament opmaken? Maak dan vrijblijvend een afspraak met Steffie Michels (foto). Steffie Michels is notaris en partner bij Westport Notarissen.

E-mail: s.michels@westportnotarissen.nl of bel 085 013 36 30
website: www. westportnotarissen.nl

Advertentie

spot_img