spot_img

Wat zijn de effecten van thuiswerken op de gezondheid?

Thuiswerken is onderdeel van ‘het nieuwe normaal’ geworden. Daar heeft de coronacrisis in ieder geval aan bijgedragen. Positieve effecten? Minder reistijd, betere mogelijkheden om de eigen tijd in te delen, meer aandacht voor het gezin en een positief effect op spits, files en milieu. Maar thuiswerken heeft soms ook negatieve gezondheidseffecten op thuiswerkers.

Als hard werkende Westlander wil je tijdens de corona-crisis vast op een efficiënte en makkelijke manier thuiswerken. Na een stevig ontbijt en een goede dosis concentratie begint jouw werkdag aan de keukentafel. Met onderstaande tips wordt jouw thuiswerkdag vast een stuk gezonder.

Sociale contacten
Nu veel medewerkers thuis werken, hebben zij minder fysiek contact met hun collega’s. Zij missen niet alleen het contact voor de overdacht van zakelijke informatie, ook persoonlijk informatie wordt minder gedeeld. Denk als organisatie daarom ook na over het inbrengen van het sociale aspect. Creëer bijvoorbeeld een digitaal platform om aan dit gemis aandacht te geven. Een aandachtspunt is het zorgen voor een prettig zittende headset en een goede webcam.

Rust is noodzakelijk
Thuiswerken leidt tot meer schermtijd. Naast de tijd die men normaal gesproken reeds achter het scherm doorbrengt, vinden nu ook alle vergaderingen, één- op-één overleggen, evenementen en seminars online plaats. Zorg dus dat je de noodzakelijke rust inbouwt. Niet alleen voor je handen en ogen, maar ook voor je hersens. Thuiswerkers hebben vaak de neiging om altijd bereikbaar te zijn en daardoor geen afstand meer te nemen van hun werk.

Blijf in beweging
Een grote groep mensen die thuiswerkt blijkt gemiddeld meer te zitten
dan op kantoor. Dit vergroot de gezondheidsrisico’s, zo blijkt uit een onderzoek van University Of Leicester onder bijna 800.000 personen. Degenen die dagelijks het langst zaten, hadden meer dan 2 keer zoveel kans op diabetes en lopen bijna 2,5 keer zoveel risico op hart- en vaatziekten. Zelfs bij mensen die daarnaast voldoende beweging kregen was het risico groter.

Ventileer
De luchtkwaliteit in woningen is vaak ongezond, zo blijkt uit praktijkonderzoek van TNO. Het onderzoek toont aan dat in één op de zes woningen geregeld concentraties stoffen aanwezig zijn die boven de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitkomen. Het gaat bijvoorbeeld om NO2, CO2, fijnstof en schimmels. Ook kan de aanwezigheid van fijnstof irritatie aan ogen, neus en keel veroorzaken en verergering van hart- en vaatziekten. Een goede ventilatie is noodzakelijk voor een goed binnenklimaat. Uiteraard zullen de daadwerkelijke effecten van thuiswerken op de gezondheid pas zichtbaar worden wanneer blijkt dat inderdaad een groot deel van de kantoormedewerkers structureel thuiswerkt en er meer gegevens beschikbaar komen. Daarbij komt dat thuiswerken mogelijk ook positieve effecten op de gezondheid en het welzijn van werknemers heeft. Mocht echter blijken dat thuiswerken inderdaad negatieve gezondheidseffecten opleveren voor werknemers, dan hebben werkgevers een nieuwe uitdaging.

Advertentie

spot_img