spot_img

Moet ik een levenstestament opstellen?

Wanneer je door ziekte niet meer in staat bent om beslissingen te nemen, wie doet dit dan voor jou? Daar gaat dit artikel over.

Een levenstestament is een document waarin staat wie tijdens je leven financiële en/of medische beslissingen voor jou mag nemen als je dat zelf niet meer kunt.Wat kan er worden vastgelegd in het levenstestament? Je kunt veel vastleggen in het levenstestament. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de regeling
voor financiën en voor gezondheid.

Regeling voor financiën
Ten aanzien van je financiën kun je denken aan een regeling van de volgende onderwerpen:

• Wat moet er met je woning gebeuren als je bijvoorbeeld wordt opgenomen in een verzorgingsthuis? Mag de
gevolmachtigde de woning verkopen? Mag de gevolmachtigde de huur opzeggen?
• Wie doet je aangifte Inkomstenbelasting?
• Wie regelt je bankzaken en andere financiële beslissingen?
• Mag de gevolmachtigde jouw geld lenen aan anderen of aan zichzelf?
• Mag de gevolmachtigde schenkingen doen aan bijvoorbeeld je familie? Zo ja, hoeveel mag er worden geschonken en onder welke voorwaarden?

Regeling voor gezondheid
Ten aanzien van je gezondheid kan je denken aan een regeling van de volgende onderwerpen:

• Op welke wijze wil je worden verzorgd als je ernstig ziek bent?
• Welke beslissingen moeten er worden genomen over je behandeling, wil je een zogenaamd behandelverbod?
• Hoe sta je tegenover euthanasie? Je kunt je wensen hierover opnemen in je levenstestament, maar uiteindelijk
beslist je arts.
• Heb je een voorkeur met betrekking tot een opname in een verzorgingstehuis? Of wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen?

Wie wordt de gevolmachtigde?


In het levenstestament wijs je iemand aan die namens jou beslissingen mag nemen over je financiën. Dat kan je echtgenoot of partner zijn, of een kind. Daarbij zou je ook kunnen denken aan een professionele organisatie zoals Bewind Partners (zie www.bewindpartners.nl) Je verstrekt deze persoon of organisatie een volmacht.
Hiermee kan hij of zij als gevolmachtigde zelfstandig handelen op het moment dat jij niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Het kan verstandig zijn de verschillende taken te verdelen over verschillende mensen: bij de één leg je een volmacht neer met betrekking tot je financiën, bij de ander leg je een volmacht neer met betrekking tot je gezondheid. Het is daarbij ook aan te raden om op te nemen wie je als ‘tweede’ gevolmachtigde ziet. Dit voor het geval dat de eerst aangewezen persoon de taak niet kan of wil uitoefenen.


Hierboven staan belangrijke redenen om een levenstestament op te laten stellen. Houd zelf de regie!

Wil je meer weten over een levenstestament? Neem contact op met mr. Steffie Michels (foto), zij is notaris bij Westport Notarissen. Telefoon: 085-0133600, website: www.westportnotarissen.nl.

Advertentie

spot_img