spot_img

Vaccinatiegraad toegenomen

In Nederland krijgen alle kinderen en jongeren tot 18 jaar de mogelijkheid om gevaccineerd te worden via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RVP is een collectief preventieprogramma dat sinds 1957 door de overheid wordt aangeboden met als doel het voorkomen van ziekte, complicaties en sterfte door middel van vaccinaties.

De vaccinaties van het RVP bieden bescherming tegen twaalf infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio (samen ‘DKTP’ genoemd), bof, mazelen, rode hond (samen ‘BMR’ genoemd), Haemophilus influenzae type b (Hib), hepatitis B (HepB), meningokokken C/ACWY-ziekte (MenC/ACWY-vaccinatie), pneumokokkenziekte (Pneu) en baarmoederhalskanker veroorzaakt door Humaan papillomavirus (HPV). Eind 2019 is de vaccinatie tegen kinkhoest voor zwangere vrouwen opgenomen in het RVP. Door deze vaccinatie op te nemen in het RVP is er vanaf januari 2020 ook een wijziging in het vaccinatieschema van het kind: indien de moeder de maternale kinkhoestvaccinatie heeft gehad, dan start het vaccinatieschema vanaf de leeftijd van 3 maanden; indien de moeder deze vaccinatie niet heeft gehad, start het vaccinatieschema vanaf 2 maanden.

Na de (licht) dalende trend van de afgelopen jaren is de vaccinatiegraad in Nederland in 2020 voor het eerst sinds vijf jaar weer (licht) gestegen. Wanneer veel mensen zijn ingeënt tegen een infectieziekte, komt deze ziekte minder vaak voor (groepsbescherming). Ook kwetsbare en niet-ingeënte mensen lopen daardoor minder risico de ziekte te krijgen. De doelstelling van het Global Vaccine Action Plan (GVAP) van het WHO is om te komen tot een nationale vaccinatiegraad van minimaal 90% voor alle vaccinaties. Voor de eliminatie van mazelen ligt de WHO-norm voor de BMR-vaccinatie op 95%.

Advertentie

spot_img