Home 202109-kort Careyn start nieuwe leerunit in Woerdblok

Careyn start nieuwe leerunit in Woerdblok

0
Careyn start nieuwe leerunit in Woerdblok

Careyn opende maandag 30 augustus in samenwerking met ROC Mondriaan een nieuwe leerunit op zorglocatie Woerdblok te Naaldwijk. Een leerunit is een speciale afdeling waarbij leerlingen en stagiaires als zelfstandig team voor de bewoners zorgen. Zorgstudenten krijgen door deze nieuwe manier van leren een betere aansluiting tussen de opleiding en de beroepspraktijk.

Op de leerunit werken de leerlingen en stagiaires op basis van praktijk gestuurd leren. Zo maken ze bijvoorbeeld zelf hun roosters, plannen ze zelf de zorg in en coachen ze elkaar. De vaste medewerkers blijven op de afdeling werken, maar zullen een klein stapje terug doen en richten zich op de begeleiding van de studenten. Hierbij blijven zij wel eindverantwoordelijk voor de zorgverlening aan de bewoners. Petra van Dijk, manager zorg: “De zorgstudenten worden als volwaardige medewerkers ingezet. Deze extra versterking komt ten goede aan de zorg van de afdeling.”

Er komen twee leerlingen en vier stagiaires (verzorgende en verpleegkundige in opleiding) van ROC Mondriaan op de leerunit werken. Bij ROC Mondriaan staat bevordering van deskundigheid hoog in het vaandel. Zo krijgen de studenten extra begeleiding in de vorm van maandelijkse intervisiemomenten met de docent. De leerlingen zullen per half jaar rouleren naar een andere plek binnen Careyn zodat er ruimte is voor nieuwe leerlingen op de afdeling.

Investeren in ontwikkeling

Careyn heeft inmiddels in elk district leerafdelingen opgezet met de ervaring dat er door deze vorm zelfstandigere beroepsbeoefenaars en meer collega’s kunnen worden opgeleid. Careyn hoopt hiermee blijvend extra personeel te kunnen inzetten op locaties en de deelnemers middels de positieve leercultuur te binden aan de organisatie. Petra van Dijk: “Als je verantwoordelijk bent voor het organiseren van de zorg op een afdeling, kom je meteen leerzame situaties tegen waar je als beginnend[j1]  student normaliter pas later in je opleiding mee te maken krijgt. Een voordeel van de leerunit is dat studenten enorme stappen kunnen maken in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.”

Careyn gelooft in het investeren in de ontwikkeling van zorgmedewerkers. “Met de dubbele vergrijzing om de hoek, zijn we continue bezig met vernieuwende oplossingen om duurzame zorg te kunnen blijven bieden. De leerunit is een concept wat hieraan bijdraagt”, aldus Petra van Dijk.