Home 202109-trending Een nieuwe griepepidemie?

Een nieuwe griepepidemie?

0
Een nieuwe griepepidemie?

Een epidemie is een landelijke uitbraak van een infectieziekte die leidt tot een massale ziekte van de bevolking. Jaarlijks vindt er in Nederland wel een epidemie plaatst. Gelukkig gaat het meestal niet om een heel ernstige besmettelijke ziekte, maar om de griep.

In Nederland is officieel sprake van een epidemie wanneer iets meer dan 50 op de 100.000 mensen zich met klachten bij hun huisarts melden. Van een pandemie is sprake als een ziekte zich geografisch uitstrekt over de landsgrenzen. Een ziekte waar de bevolking van diverse landen massaal ziek wordt. In korte tijd kunnen wereldwijd dan zeer veel mensen ziek worden en vele doden vallen. Een pandemie is een stuk zeldzamer dan een epidemie. De laatste griepgolf die tot een pandemie werd bestempeld dateert alweer uit 1968. De Hongkonggriep die uitbrak in Hongkong en naar schatting 1 miljoen slachtoffers heeft geëist.

Op regionaal niveau vindt er in Nederland af en toe ook een epidemie plaats. Een voorbeeld hiervan is de mazelenepidemie. Tussen 2013 en 2014 heeft in Nederland een mazelenepidemie geheerst in gemeenten met een lage vaccinatiegraad (onder 90 procent) tegen mazelen. In deze regio wonen veel mensen die behoren tot de reformatorische gezindte. Zij laten zich om religieuze redenen niet inenten.

Vaccineren

Als je een vaccin maakt, wil je het immuunsysteem activeren. AstraZeneca en Janssen doen dit, net zoals Pfizer en Moderna door het lichaam zelf een klein stukje van het coronavirus te laten maken. Hoe ze het recept voor dit stukje coronavirus afleveren, verschilt alleen. Pfizer en Moderna maken hiervoor gebruik van vetbolletjes en Janssen en AstraZeneca maken hiervoor gebruik van onschuldige verkoudheidsvirussen. Die verkoudheidsvirussen zijn zo aangepast dat wanneer ze in je lichaam komen, ze zich niet kunnen vermenigvuldigen. Dit betekent dat deze virussen je dus niet ziek kunnen maken. Aan verzwakte verkoudheidsvirussen wordt het recept voor een klein onderdeel van het coronavirus toegevoegd. Het verkoudheidsvirus is zo een soort vervoersmiddel om het recept voor het coronavirus in de cel af te leveren.

Griepseizoen

Om een epidemie te voorkomen heeft de overheid maatregelen getroffen, door bijvoorbeeld de griepprik ter beschikking te stellen aan risicogroepen. Hiermee kan een groot gedeelte van de griepepidemie binnen de perken gehouden worden en lopen risicovolle patiënten minder risico. Het griepseizoen staat voor de deur. Daarom krijgen ongeveer 6 miljoen Nederlanders een uitnodiging voor de griepprik. Het gaat om mensen die extra kans hebben om ernstig ziek te worden door de griep, vanwege hun leeftijd (60+) of medische aandoening. De griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. De meeste Nederlanders hebben zich laten vaccineren tegen het coronavirus. De klachten die het coronavirus veroorzaakt lijken op griepklachten.

Griepprik versus coronavaccinatie

“Het grootste verschil tussen de coronavaccinatie en de griepprik is dat ze bedoeld zijn voor de bescherming tegen verschillende virussen” aldus huisarts Heijdra van huisartsenpraktijk De Cordes in Hoek van Holland. “Het zijn ook andere type vaccins. De griepprik bevat een verzwakt virus waardoor er antistoffen tegen de betreffende influenzavirussen wordt gemaakt. De coronavaccins zijn bedoeld om antistoffen tegen het eiwit van het coronavirus te maken. Wanneer je gevaccineerd bent tegen het coronavirus is het zeker ook van belang om een griepprik te halen wanneer je hiervoor wordt uitgenodigd. Alleen personen in risicogroepen worden hiervoor uitgenodigd. Dit zijn mensen van 60 jaar en ouder of jongeren met bepaalde chronische ziekten zoals bijvoorbeeld hart-longen of diabetes.”

Informatie

Veel mensen hebben veel informatie gevraagd en gelezen over de coronavaccinaties. Heijdra: “Wij merken dat we tijdens de jaarlijkse griepvaccinaties veel minder vragen krijgen. Waarschijnlijk komt dit doordat mensen die jaarlijks de griepprik halen, weten wat ze kunnen verwachten. De meeste mensen denken net zo over de coronavaccinatie als over de griepvaccinatie. Er is echter een kleine groep mensen dat wel normaal de griepprik neemt, maar vanwege de nieuwe techniek van het coronavaccin, deze niet willen nemen.”