Home 202109-trending Operatie opereren

Operatie opereren

0
Operatie opereren

De uitbraak van het coronavirus legt veel druk op de medische zorg. Misschien wordt daarom uw operatie uitgesteld. Mogelijk heeft u daardoor meer pijn of lijdt u op een andere manier schade. Wat kunt uzelf doen en wat wordt er centraal gedaan?

Een voorbeeld: U stond al een tijd op de wachtlijst van het ziekenhuis voor een operatie. U heeft letsel aan uw knie en een operatie is uw enige kans op herstel. Na enkele maanden wachten zou u eindelijk aan de beurt zijn. Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus belt het ziekenhuis u met het bericht dat ze nu alleen nog acute behandelingen uitvoeren. U bent in en om het huis niet erg mobiel en heeft regelmatig hulp nodig.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kijkt hoe de reguliere zorg zo goed en efficiënt mogelijk kan doorgaan of weer opgepakt kan worden. Ziekenhuizen stellen, als dat nodig is, planbare zorg uit om ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit is voor de zorg aan coronapatiënten. Zorg die om medische redenen niet kan worden uitgesteld zoals acute zorg, hartoperaties of oncologische zorg wordt nog steeds geleverd. Hiervoor maken zorgprofessionals de afweging welke zorg medisch noodzakelijk is en doorgang moet vinden.

Wie kunt u verantwoordelijk stellen?

U wilt door met uw leven en vraagt zich af wat u kunt doen. Het ziekenhuis kan een beroep doen op overmacht door het coronavirus. Het ziekenhuis met succes aansprakelijk stellen heeft daarom weinig kans. Daarbij is het natuurlijk de vraag wat voor behandeling of operatie u moest ondergaan en wanneer langer uitstel gevaarlijk is voor uw gezondheid. De overheid kan alleen aansprakelijk worden gehouden voor uw schade als de overheid onrechtmatig heeft gehandeld. Dit kan alleen wanneer u de overheid bijvoorbeeld kunt verwijten dat zij te laat maatregelen heeft genomen rondom het coronavirus. Daarnaast moet u dan nog bewijzen dat u hierdoor schade lijdt. In de meeste gevallen is dit niet te bewijzen. Het is belangrijk dat de zorg, die niets te maken heeft met corona, zo goed mogelijk doorgaat. Dit moet wel zorgvuldig en veilig gebeuren. Er moet voldoende capaciteit beschikbaar blijven voor coronapatiënten en andere patiënten die dringend zorg nodig hebben. Daardoor kan het gebeuren dat uw afspraak, onderzoek of behandeling wordt verplaatst, of niet doorgaat.

Centrale aanpak

Er moet volgens Patiëntenfederatie Nederland een centrale aanpak komen om de ruim 140.000 uitgestelde operaties in ziekenhuizen in te halen. Want ziekenhuizen zullen er nooit in slagen om de inhaalzorg zonder hulp van buiten te klaren. Zo’n centrale aanpak, waarbij patiënten over het land worden verdeeld naar gelang er plaats is in ziekenhuizen, was er ook tijdens de covid-crisis. Dianda Veldman (directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland) schreef in een brief aan minister Van Ark: “Nu het ernaar uitziet dat corona langzaam over de piek heen is, beraden ziekenhuizen en klinieken zich op het hervatten van de reguliere zorg en op het inhalen van uitgestelde zorg. Bij dat laatste gaat het grofweg om ruim 140.000 uitgestelde operaties en de voor- en nazorg daarvan. Operaties en zorg die hard nodig zijn, want wij horen van patiënten dat zij de deur niet meer uit kunnen zolang zij niet worden geholpen.”

Wachten of reizen?

Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat patiënten onder voorwaarden bereid zijn zorg in een ander ziekenhuis te krijgen dan dat zij gewend zijn. “Patiënten zijn vaak bereid wat verder te reizen als dathun?zorg dichterbij in tijd brengt. Gebruik die bereidheid van patiënten om zorg goed te verdelen over alle beschikbare capaciteit. Niet alleen ziekenhuizen, maar ook zelfstandige klinieken moeten gaan helpen om de ruim 140.000 uitgestelde operaties in te halen. En de verdeling van die achterstallige zorg moet geregeld gaan worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de instantie die toezicht houdt op het zorgaanbod en zorgverzekeraars.”

In de regio

Ook Reinier de Graaf Gasthuis heeft tijdens de eerste en tweede Covid-golf helaas operaties moeten uitstellen. Daarbij is door de medisch specialisten goed gekeken wat medisch verantwoord was en wat niet. Woordvoeder Maurice Heijboer: “Gelukkig is een deel van de uitgestelde operaties al ingehaald. Daarnaast viel het bij ons relatief mee qua inhaalzorg: we hadden te maken met een inhaalslag van zo’n 8% van de totale reguliere zorghandelingen. Dat getal konden we zo laag houden omdat we in het afgelopen jaar niet alleen tegen Covid vochten, maar tegelijkertijd de zorg ingrijpend hebben gedigitaliseerd. Veel minder patiënten hoefden daardoor naar de poli’s te komen. Die lijn hebben we gelukkig kunnen doortrekken. Voor wat betreft het najaar is het Reinier de Graaf ziekenhuis goed voorbereid op verschillende scenario’s. We hebben veel geleerd in de afgelopen 1,5 jaar, dus we kunnen snel op- en afschalen mocht het nodig zijn. De inhaalzorg die nu nog gepland staat vindt zoveel mogelijk plaats via de reguliere OK-planning en beddencapaciteit. Dat vraagt uiteraard om een strakke planning, maar we hebben er vertrouwen in dat we onze reguliere zorg binnen afzienbare tijd als vanouds kunnen oppakken.”

Jasja Blanken (Franciscus Gasthuis & Vlietland) “In onze ziekenhuizen zien we, net als in de meeste ziekenhuizen in de regio en in heel Nederland, dat de wachtlijsten langer zijn geworden dan voor de coronacrisis. Dit proberen we nu langzaam in te halen. Alle operaties worden weer uitgevoerd. Wel zien we dat ook door patiënten prioriteiten soms anders gesteld worden, zo was het moeilijk om de operatieprogramma’s in de zomer gevuld te krijgen, omdat patiënten ervoor kozen om bijvoorbeeld eerst op vakantie te gaan. Uiteraard werken ziekenhuizen samen. Zo wordt er bijvoorbeeld regionaal naar gekeken hoe wij medewerkers in schaarse functies, zoals op de OK (operatiekamers), zo optimaal mogelijk in kunnen zetten, zoveel mogelijk kunnen opleiden en behouden!  Wanneer de achterstand weggewerkt kan zijn hangt samen met twee belangrijke zaken: wat gaat er dit jaar gebeuren met het aantal corona besmettingen en de druk die dit mogelijk gaat opleveren in de ziekenhuizen? En ligrt de druk op de zorgmedewerkers door verzuim en uitstroom. Dit is een belangrijk signaal dat we niet kunnen of willen negeren.”