spot_img

Alle mensenrechten voor alle mensen

Iedereen heeft mensenrechten. Dát is de kern van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM). Op 10 december 1948 werd deze belangrijke verklaring aangenomen door de Verenigde Naties. Sinds 1950 staat 10 december bekend als de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens.

Het eerste artikel van de UVRM bepaalt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid zijn geboren. De menselijke waardigheid is immers de grondslag van alle mensenrechten. Iedereen heeft mensenrechten omdat zij mensen zijn. En iedereen heeft gelijke mensenrechten. Zonder onderscheid. Niet naar ras, naar kleur, geslacht, taal of godsdienst. En niet naar politieke of andere overtuiging of status. De een heeft niet meer rechten dan de ander. Alle mensenrechten voor alle mensen is alleen mogelijk als iedereen rekening houdt met de rechten van anderen. Volgens de UVRM heeft elk individu en elk onderdeel van de samenleving een rol in de erkenning en toepassing van mensenrechten. Als mensen rechten opeisen voor zichzelf zonder rekening te houden met een ander, of als zij anderen zelfs rechten ontzeggen, gaat dat in tegen de kern van de doelstelling van de UVRM.

Basis voor alle mensenrechten

De UVRM is de inspiratiebron voor alle Europese en internationale verdragen en verklaringen over mensenrechten. Daarin is steeds het belang van de UVRM onderstreept en zijn de mensenrechten verder uitgewerkt. Meer concrete afspraken zijn gemaakt over hoe alle mensenrechten voor alle mensen in de praktijk worden bereikt. Want niet alle mensen hebben dezelfde uitgangspositie. Daarom zijn er bijvoorbeeld verdragen over mensenrechten van vrouwen, kinderen en mensen met een handicap. Daarin staat wat nodig is om ook in de praktijk alle mensenrechten voor iedereen te garanderen. Want iedereen heeft mensenrechten!

Advertentie

spot_img