spot_img

Kindermishandeling: … dichterbij dan je denkt

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel. Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Daarom stond in de Week tegen Kindermishandeling eind november de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Dit jaar was het thema: ‘….dichterbij dan je denkt’. Het doel van het thema was het besef te vergroten dat mishandeling ook bij u in de buurt kan plaatsvinden. Kindermishandeling kent vele vormen, of het nu verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik betreft of dat kinderen getuige zijn van huiselijk geweld Het is soms dichterbij dan je denkt…

Zorgen over een kind?
Iedereen kan als hij zich zorgen maakt over een kind (anoniem) advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis (vooreenveiligthuis.nl) of bellen met 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (kindertelefoon.nl) en via de website chatten. Of gratis bellen met 0800-0432 elke dag tussen 11.00 en 21.00 uur.

Advertentie

spot_img