spot_img

Psychische problemen bij jongeren zwaarder door coronamaatregelen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een kwart van de jongvolwassenen psychische problemen. Meer jongvolwassenen dan voorheen kampten in de eerste helft van dit jaar met psychische problemen. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2020.

Young depressed woman taking advice from her psychologist

Volgens het CBS wordt iemand als psychisch ongezond aangemerkt als diegene zich bijvoorbeeld vaak somber voelt, zenuwachtig is en veel stress ervaart. Volgens de laatste cijfers kampen jongvolwassenen vaker met zulke klachten dan andere leeftijdsgroepen. Heeft een kind psychische hulp nodig, dan komt hij of zij nu in de eerste lijn terecht, voor lichte klachten. Is die hulp niet voldoende, dan volgt de tweede en derde lijn, de specialistische en hoog specialistische zorg. De zorg voor jongeren met ernstige psychische problemen is vastgelopen. Kinderen vanaf twaalf, dertien jaar met ziektebeelden als eetstoornissen, depressie en suïcidaliteit, krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Hoeveel kinderen er precies op de wachtlijsten staan, is niet bekend.

Regionale wachtlijsten
De situatie per regio is zeer verschillend. Omdat de jeugdhulp bij de gemeenten is ondergebracht zijn er grote verschillen tussen gemeenten hoe de zorg georganiseerd is. Louise van der Lans (sociaalpsychiatrisch verpleegkundige) en Anika Bexkens (klinisch psycholoog afdeling jeugd) zijn beiden werkzaam bij GGZ Delfland: “Zien dat wachtlijsten in het hele land langer worden. Dat is een trend die zich al langer voordoet. Wat veel zorgen baart is dat de problemen waarvoor jongeren zich bij ons melden, zwaarder zijn. Het gaat hier om jongeren met stoornissen die wij zelf niet behandelen en niet de kennis voor in huis hebben. Bijvoorbeeld complexe eetstoornissen. Het directe resultaat is dat wij meer gespecialiseerde hulp nodig hebben. Hulp die niet altijd (regionaal) beschikbaar is. Zo moeten wij jongeren soms in Limburg plaatsen omdat er in onze regio niet de specialistische hulp beschikbaar is die zij op dat moment nodig hebben. Dat geeft juist een extra druk op de situatie. Want als je als ouders eerst een paar uur moet rijden met een kind dat al psychiatrische problemen heeft, is dat bijzonder stressvol.”

Coronamaatregelen
Corona lijkt de problematiek die er al was voor de jeugd GGZ verder te vergroten. Maar of de coronacrisis de oorzaak is van de stijging in de mentale gezondheidsklachten onder mensen, kan het CBS niet vaststellen. Het feit dat er niet altijd op korte afstand specialistische hulp geboden kan worden, heeft volgens Anika en Louise te maken met het feit dat we de jeugdzorg al jaren aan het afschalen zijn. “In een tijd dat jongeren relatief gelukkig zijn, merk je daar misschien wat minder van. Maar nu we te maken hebben met een crisis, zie je dat de ernst groter is. Zeker omdat de zwaarte van de problemen groter is geworden. Een voorbeeld. Als je als kind een eetstoornis hebt, komt dat vaak voort uit een gebrek aan controle op je leven. Je grijpt dan naar middelen waar je wel controle over hebt, namelijk: wel of niet eten. En als je als kind moeite hebt met sociale contacten, dan lijkt een lock down ideaal. Maar deze jongeren krijgen ook niet meer de mogelijkheden om zijn of haar sociale vaardigheden dagelijks te trainen. Het resultaat is dat deze jongeren nog meer moeite krijgen om sociale contacten te leggen. Hoe minder contact, des te hoger de drempel wordt om sociale contacten te leggen. De wachtlijsten worden langer, de problemen worden groter.”

Advertentie

spot_img