spot_img

55.000 hospices in de regio!

In de Westlandse regio is het mogelijk om in de stervensfase gebruik te maken van de zorg in twee hospices. Beide hospices zijn onderdeel van Beukenrode palliatieve thuiszorg & hospice. De hospices zijn gevestigd in Naaldwijk en in ‘s-Gravenzande. Beukenrode biedt echter niet alleen zorg in de eigen hospices.

Sinds enkele jaren verlenen de vrijwilligers van Beukenrode ook palliatieve thuiszorg in de regio Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland. In totaal op 55.000 huisadressen. De vrijwilligers van Beukenrode ondersteunen mensen in hun wens om de laatste maanden van hun leven thuis, in hun eigen omgeving of bijna thuis in het hospice te kunnen doorbrengen. Beukenrode werkt voor de opvang van de gasten in het hospice met een grote groep vrijwilligers. Vrijwilligers voor de palliatieve thuiszorg zijn schaars.

Patty Hasz is een van de coördinatoren van de vrijwilligers van Beukenrode. “Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen er de voorkeur aan geven thuis te overlijden. Beukenrode komt aan deze behoefte tegemoet door met speciaal opgeleide vrijwilligers zorg en steun te bieden aan de terminaal zieke, de familieleden en andere mantelzorgers. Dit doen wij bij de cliënt thuis, in het hospice of in overige locaties. Bij deze palliatieve terminale zorgondersteuning staat de kwaliteit van leven voorop en de mogelijkheid van de terminaal zieken om zo lang mogelijk de regie in handen te houden. Om de thuiszorg te kunnen bieden hebben wij veel vrijwilligers nodig.”

Drempel

“Waarschijnlijk is het solistisch werken een drempel voor vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg. Daarnaast komen zij in een voor hen onbekende omgeving terecht, het kan zijn dat voor hen niet altijd duidelijk is wat de verwachtingen zijn. Bij een thuisinzet heb je wel vaak één op één contact met de zieke, waardoor er een bijzondere band ontstaat. Je kunt veel voor de client betekenen en je kunt ook veel voldoening uit je inzet krijgen.”

Werkzaamheden

“Vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg geven aandacht en luisteren. Zij helpen de zieke ook bij lichte lichamelijke verzorging, in en uit bed helpen en begeleiden bij de toiletgang. Om goed beslagen ten ijs te gaan, krijgen vrijwilligers eerst een basis introductiecursus. Als vrijwilliger start je met inwerkdiensten in het hospice. Bij elke inzet wordt een zo goed mogelijke match nagestreefd tussen zorgvrager en vrijwilliger. De hulp die onze vrijwilligers bieden, is ondersteunend en kan maximaal drie maanden gegeven worden. De vrijwilligers zijn één of meerdere dagdelen per week beschikbaar tussen 7.00 en 23.00 uur. Als de vrijwilliger aanwezig is kan de partner, familie of mantelzorger even rust nemen, een boodschap doen of even rustig slapen. Zo is de vrijwilliger een belangrijke steun voor zowel de zieke als de mantelzorger(s).”

Voor wie?

Beukenrode staat open voor inwoners uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland die een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden, ongeacht de leeftijd, levensovertuiging en achtergrond. [I-Bpt&h1] Patty ten slotte: ”Wij kunnen zeker nog wel 10 nieuwe thuisvrijwilligers voor de palliatieve thuiszorg gebruiken. Mensen die geïnteresseerd zijn om vrijwilliger te worden, kunnen zich aanmelden via info@beukenrode.org of telefonisch 0174 621357. Zij krijgen dan direct een informatieset en belangstellingsformulier toegestuurd.”


Advertentie

spot_img